• Có nên chuyển nhà trong điều kiện thời tiết xấu hay không?