Bốc xếp hàng hóa, Cho thuê nhân công tại Quận Bình Tân

Chuyển kho xưởng, Dịch vụ bốc xếp, thuê xe tải, di dời máy móc vật nặng, thầu phụ gia công, cho thuê và cung ứng lao động ở tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân. Ngoài ra Hưng Phát đã triển khai và hoàn thành hàng loạt các dự án tại các công ty, doanh nghiệp, văn phòng và các hộ nhà dân ở các Quận Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh thành lân cận.

Thuê lao động Dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

Các dự án chúng tôi đã triển khai tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân, TP.HCM

Dịch vụ bốc xếp tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG YẾN SÀO VIỆT
Mã số thuế: 0313103099
Địa chỉ: Lô 55 Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, chuyển kho nhà xưởng, di dời máy móc vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 15 tấn

2/ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NPL
Mã số thuế: 0313103204
Địa chỉ: lô 10 + 12, đường số 9, khu công nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, di dời các thiết bị máy móc nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 27 tấn

3/ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH 1
Mã số thuế: 0305030898-001
Địa chỉ: Lô số 68 – Đường số 2 – Khu Công nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, chuyển kho nhà xưởng, di dời máy móc vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 20 tấn

4/ CÔNG TY TNHH CLOTH & PEOPLE VINA (NTNN)
Mã số thuế: 0312884474
Địa chỉ: Lô số 19, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, chuyển kho nhà xưởng, di dời máy móc vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 15 tấn

5/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN NGUYỄN CHI
Mã số thuế: 0306943481-001
Địa chỉ: 20A Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, chuyển kho nhà xưởng, di dời máy móc vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 22 tấn

6/ CÔNG TY TNHH LAMBERET VIỆT NAM (NTNN)
Mã số thuế: 0312594905
Địa chỉ: Lô 4A Song Hành KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, chuyển kho nhà xưởng, di dời máy móc vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 30 tấn

Chuyển kho xưởng tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CÔNG TY TNHH CLOTH & PEOPLE VINA
Mã số thuế: 0312581945
Địa chỉ: Lô số 19, Đường số 4, Khu Công Nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 15 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

2/ CÔNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT NAM) (NTNN)
Mã số thuế: 0311881142
Địa chỉ: Lô 22A Đường số 1 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 16 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

3/ CHI NHÁNH CTY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM (NTNN)
Mã số thuế: 0311788859
Địa chỉ: Lô 5 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 22 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

4/ CTY TNHH ASIA PACIFIC ENGRAVERS (VIỆT NAM) (NTNN)
Mã số thuế: 0311772256
Địa chỉ: Lô Số 16 Đường Số 7 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 20 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

5/ CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY ĐẠT BỔN (NTNN)
Mã số thuế: 0311287725
Địa chỉ: Lô 12 Đường Số 4 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 13 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

6/ CHI NHÁNH CTY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM(NTNN)
Mã số thuế: 0311259132
Địa chỉ: Lô 5 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 30 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

Di dời máy móc vật nặng tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CTY TNHH ASIA PACIFIC ENGRAVERS (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0310099327
Địa chỉ: Lô Số 16 Đường Số 7 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, chuyển kho xưởng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 18 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

2/ CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN OAI
Mã số thuế: 0302693054
Địa chỉ: Lô 9C Đường C KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, chuyển kho xưởng, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 22 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

3/ CTY TNHH KỸ THUẬT TEESHAN
Mã số thuế: 0304072366
Địa chỉ: Lô 9 Tân Tạo KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, chuyển kho xưởng. Tổng khối lượng hơn 28 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

4/ CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ HOÀNG GIA
Mã số thuế: 0303834364
Địa chỉ: Lô Số 6 Đường Số 7 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, Dịch vụ bốc xếp, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 15 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

5/ CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT SỮA LẠC HỒNG U-S
Mã số thuế: 0303620034
Địa chỉ: Lô 8 Đường D KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, Dịch vụ bốc xếp, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 12 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

6/ CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO CHINH
Mã số thuế: 0303331917
Địa chỉ: Lô Số 19 Đường Số 4 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Di dời máy móc, vật nặng, Dịch vụ bốc xếp, cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 30 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

Cho thuê xe tải chở hàng KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CTY TNHH DỆT GRAND BEST (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 0303203873
Địa chỉ: Lô Số 11 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 21 tấn hàng hóa các máy móc và các thiết bị vật chất.

2/ DNTN ĐẠI THẠNH
Mã số thuế: 0301497829
Địa chỉ: Lô Số 40 Song Hành KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 19 tấn hàng hóa các máy móc và các thiết bị vật chất.

3/ DNTN HƯNG TÒNG
Mã số thuế: 0303129002
Địa chỉ: Lô Số 38 Song Hành KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 18 tấn hàng hóa các máy móc và các thiết bị vật chất.

4/ CTY TNHH QMI INDUSTRIAL VIỆT NAM
Mã số thuế: 0303036252
Địa chỉ: Lô 11 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 18 tấn hàng hóa các máy móc và các thiết bị vật chất.

5/ CTY TNHH URBAN SOFA
Mã số thuế: 0302966417
Địa chỉ: Lô 27-29 Đường Số 3 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 12 tấn hàng hóa các máy móc và các thiết bị vật chất.

6/ DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÀNH
Mã số thuế: 0302917057
Địa chỉ: Lô Số 56 Đường Số 3 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê xe tải vận chuyển hàng hóa. Tổng khối lượng hơn 9 tấn hàng hóa các máy móc và các thiết bị vật chất.

Chuyển nhà văn phòng trọn gói KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CTY TNHH THIẾT KẾ A.A.A
Mã số thuế: 0302805917
Địa chỉ: Lô 22D Đường Số 1 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói, thuê xe tải chở hàng, Dịch vụ bốc xếp. Tổng khối lượng hơn 9 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

2/ CTY TNHH SẢN XUẤT GIA DỤNG AUCMA (VN)
Mã số thuế: 0302781409
Địa chỉ: Lô 35 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói, thuê xe tải chở hàng, Dịch vụ bốc xếp. Tổng khối lượng hơn 20 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

3/ CTY TNHH NHỰA ĐỈNH PHONG
Mã số thuế: 0302778893
Địa chỉ: 9A Đường C KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói, thuê xe tải chở hàng, Dịch vụ bốc xếp. Tổng khối lượng hơn 10 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

4/ CTY TNHH SUPERSOFT VIỆT NAM
Mã số thuế: 0302729409
Địa chỉ: Lô 35 Đường Số 3 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói, thuê xe tải chở hàng, Dịch vụ bốc xếp. Tổng khối lượng hơn 16 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

5/ CTY LIÊN DOANH CƠ ĐIỆN KIM LONG
Mã số thuế: 0302729487
Địa chỉ: Lô Số 8 Đường Số 4 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói, thuê xe tải chở hàng, Dịch vụ bốc xếp. Tổng khối lượng hơn 10 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

6/ CTY TNHH VÒNG BI BẠC ĐẠN HOÀN LONG VIỆT NAM
Mã số thuế: 0302690303
Địa chỉ: Lô Số 11 Đường Số 4 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói, thuê xe tải chở hàng, Dịch vụ bốc xếp. Tổng khối lượng hơn 19 tấn hàng hóa các máy móc và thiết bị vật chất.

Thầu phụ gia công KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CTY TNHH SUNG YU
Mã số thuế: 0302643430
Địa chỉ: Lô 37 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Thầu phụ gia công sản phẩm

2/ CTY TNHH KODA INTERNATIONAL
Mã số thuế: 0302635221
Địa chỉ: Lô Số 1 Đường Số 1A KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Thầu phụ gia công làm nguyên liệu đóng hộp hàng hóa sản phẩm.

3/ CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN SAO VÀNG
Mã số thuế: 0302618635
Địa chỉ: Lô 60 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Thầu phụ gia công làm nguyên liệu đóng hộp hàng hóa sản phẩm.

4/ CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
Mã số thuế: 0302559115
Địa chỉ: Lô Số 9 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Thầu phụ gia công khung sắt

5/ CTY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT NAM
Mã số thuế: 0302545803
Địa chỉ: Lô 12 Đường Số 7 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Thầu phụ gia công sản xuất hàng hóa

6/ CTY TNHH LEAD WELL INDUSTRIAL
Mã số thuế: 0302283731
Địa chỉ: Lô số 45-47-49 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Thầu phụ gia công sản xuất hàng hóa

Cho thuê, cung ứng lao động tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

1/ CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN ĐẠI
Mã số thuế: 0302226966
Địa chỉ: Lô 5 Đường Số 1 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 20 nhân công lao động.

2/ CTY TNHH ANH CHI
Mã số thuế: 0302213438
Địa chỉ: Lô Số 27 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 30 nhân công lao động.

3/ CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN THÀNH
Mã số thuế: 0302153450
Địa chỉ: Lô 29 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 26 nhân công lao động.

4/ CTY TNHH YIH SHIN PIANO
Mã số thuế: 0302146862
Địa chỉ: Lô Số 25 Đường Số 2 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 22 nhân công lao động.

5/ CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN I.C.E
Mã số thuế: 0302113786
Địa chỉ: Lô Số 11 Đường D KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 40 nhân công lao động.

6/ CTY TNHH LAMBERET VIỆT NAM
Mã số thuế: 0302052413
Địa chỉ: Lô 4A Song Hành KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 23 nhân công lao động.

7/ CTY TNHH KODA VIỆT NAM
Mã số thuế: 0301885268
Địa chỉ: Lô Số 8 Đường Số 1 KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 24 nhân công lao động.

8/ CÔNG TY TNHH CHITOWORLD
Mã số thuế: 0301840411
Địa chỉ: Lô Số 27, Đường Số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh

Công việc: Cho thuê 29 nhân công lao động.

Các hình thi công ảnh triển khai tại KCN Tân Tạo Quận Bình Tân

CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HƯNG PHÁT
MST:0314330746
Điện thoại: 0911234789 (Mr.Hải)
Địa chỉ: 51/12/116 Phạm Vân Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh 1: 779/9 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí minh
Chi nhánh 2: 138 Võ Thị Sáu, Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
Chi nhánh 3: 112 Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Website: dichvubocxep.com.vn
Email: bocxephungphat@gmail.com

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
-Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, xếp dỡ hàng hóa
-Cho thuê công nhân Dịch vụ bốc xếp tại các kho bãi
-Cho thuê lao động thời vụ
-Cung ứng công nhân thời vụ
-Chuyển nhà văn phòng kho xưởng
-Di dời vật nặng
-Nâng hạ hàng hóa bằng xe nâng cẩu
Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24 và các quận huyện Tp.HCM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, Phú Nhuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Long An… với đội ngũ chuyên nghiệp và chi phí tiết kiệm

Thông tin về Quận Bình Tân và Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Về Quận Bình Tân

Bình Tân là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quận Bình Tân được hình thành trên cơ sở tách 3 xã: Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh theo nghị định 130/2003/NĐ-CP được Chính phủ Việt Nam ban hành vào ngày 05 tháng 11 năm 2003. Đây là quận đông dân nhất Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là quận đông dân nhất trong số các quận thuộc các thành phố trực thuộc Trung Ương.

Quận Bình Tân có 5.188,67 ha diện tích tự nhiên và 254.635 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường:

Thành lập phường Bình Hưng Hòa trên cơ sở 470,23 ha diện tích tự nhiên và 22.382 nhân khẩu của xã Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Hưng Hòa A trên cơ sở 424,49 ha diện tích tự nhiên và 46.658 nhân khẩu của xã Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Hưng Hòa B trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Bình Hưng Hòa. Phường Bình Hưng Hòa B có 752,47 ha diện tích tự nhiên và 21.870 nhân khẩu.

Phường Bình Trị Đông trên cơ sở 346,20 ha diện tích tự nhiên và 24.214 nhân khẩu của xã Bình Trị Đông.

Phường Bình Trị Đông A trên cơ sở 395,05 ha diện tích tự nhiên và 22.907 nhân khẩu của xã Bình Trị Đông.

Phường Bình Trị Đông B trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Bình Trị Đông. Phường Bình Trị Đông B có 462,41 ha diện tích tự nhiên và 29.760 nhân khẩu.

Phường Tân Tạo trên cơ sở 566,17 ha diện tích tự nhiên và 25.050 nhân khẩu của xã Tân Tạo.

Phường Tân Tạo A trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Tân Tạo. Phường Tân Tạo A có 1.172 ha diện tích tự nhiên và 15.976 nhân khẩu.

Phường An Lạc trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên và 18.879 nhân khẩu của thị trấn An Lạc.

Phường A trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số còn lại của thị trấn An Lạc. Phường An Lạc A có 140,65 ha diện tích tự nhiên và 26.939 nhân khẩu.

Các đường phố tại Quận Bình Tân

13A An Dương Vương Số 2
14B An Lạc Số 25
16A Ao Đôi Số 3
16B Ấp Chiến Lược Số 4
18D Bà Hom Số 5
19A Bến Lội Số 6
1A Bình Hưng Hòa Số 7
1B Bình Long Số 8
1C Bình Thành Số 8B
24A Bình Trị Đông Sơn Kỳ
26-th3 Bùi Dương Lịch Tân Hòa Đông
29 Bùi Tư Toàn Tân Kỳ Tân Quý
2B C Tân Tạo
2D Cầu Kinh Tập đoàn 6B
32B Cây Cám Tây Lân
34 Chiến Lược Tên Lửa
3A Cống Lở Tỉnh Lộ 10
3B Dương Bá Cung Trần Đại Nghĩa
53C Dương Tự Quán Trần Thanh Mại
5A Đất Mới Trần Văn Giàu
5D Đình Nghi Xuân Trương Phước Phan
5F Đình Tân Khai Vĩnh Lộc
9A Đỗ Năng Tế Võ Trần Chí
Nguyễn Cửu Phú Gò Mây Võ Văn Kiệt
Nguyễn Hới Gò Xoài Võ Văn Vân
Nguyễn Quý Yêm Hồ Học Lãm Lê Đình Cẩn
Nguyễn Thị Tú Hồ Văn Long Lê Tấn Bê
Nguyễn Thức Hòa Bình Lê Trọng Tấn
Nguyễn Triệu Luật Hoàng Văn Hợp Lê Văn Quới
Nguyễn Trọng Trí Hương lộ 2 Liên Khu 10
Nguyễn Văn Cự Hương Lộ 3 Liên Khu 10-11
Phạm Đăng Giản Hương lộ 5 Liên Khu 16-18
Phạm Đăng Giảng Hương Lộ 80 Liên Khu 2-10
Phan Anh Kênh 19/5 Liên Khu 4 – 5
Phan Đăng Giảng Kênh Nước Đen Liên khu 4-5
Phùng Tá Chu Khiếu Năng Tĩnh Liên Khu 5 – 6
Quốc Lộ 1 Kinh Dương Vương Liên Khu 5-11-12
Quốc Lộ 1A Lâm Hoành Liên khu 8-9
Sin Cô Lê Công Phép Lô Tư
Số 1 Lê Cơ M1
Miếu Gò Đông Miếu Bình Đông Mã Lò
Miếu Gò Xoài
Khu Công Nghiệp Tân Tạo

Khu Công Nghiệp Tân Tạo thuộc (Khu Công Nghiệp tại hcm)

KCN Hiện Hữu là 161,35ha được thành lập theo Quyết định 906/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 30/11/1996 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Quyết định điều chỉnh 1566/QĐ-UBND ngày 01/04/2013

Khu Công Nghiệp Tân Tạo có khoảng 29 công ty

Với đặc điểm:

Loại hình khu công nghiệp (đa ngành hoặc chuyên ngành, ưu tiên thu hút đầu tư) : đa ngành

Type of IP (general or specific industry, type of industry)

Tổng diện tích đất khu công nghiệp  (ha) : 343,9ha(KCN Hiện Hữu: 161,35ha; KCN Mở Rộng: 182,55 ha)

Total land size of IP (ha)

Quy mô nhà xưởng công nghiệp/ nhà máy trong khu công nghiệp

Size of industrial lot/ factory outlet inside the IP) (m2)

Tổng diện tích đất công nghiệp (ha): KCN Hiện Hữu : 96,80 ha; KCN Mở Rộng : 115,99 ha

Total leasable area (ha)

Tổng diện tích đất công nghiệp còn trống sẵn sàng cho thuê (ha) : 19,41ha (KCN Hiện Hữu: 3,68, KCN Mở Rộng: 15,73 ha)

Total available/vacant leasable area (ha)

Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp: KCN Hiện Hữu: 97,14 % , KCN Mở Rộng: 78,02 %.

Xem thêm:

Dịch vụ bốc xếp tại KCN Tân Thới Hiệp và cụm KCN Hiệp Thành Quận 12

Cho thuê lao động phổ thông Dịch vụ bốc xếp tại KCN Tân Bình Quận Tân Phú

Cho thuê cung ứng lao động, Dịch vụ bốc xếp ở các KCN Huyện Bình Chánh

Trả lời

091 1234 789