• Ưu và nhược điểm của vận chuyển hàng hóa Bắc Nam