• Nên chọn xe tải thùng hay xe bán tải để chở hàng?