• Một số điều cần lưu ý khi lái xe tải trên đường đèo dốc