• Khi chuyển nhà có nên nhờ sự giúp đỡ từ người khác?