• Dùng xe tải để chở hàng hóa có những ưu điểm gì?