• Điều gì sẽ xảy ra khi thuê xe tải không phù hợp với hàng hóa?