• Biện pháp đảm bảo an toàn khi bốc xếp hàng hóa ở kho bãi